Čo je nové v Čiernej Vode?

Splašková kanalizácia - JE POLOŽENÁ

Položenie splaškovej kanalizácie v lokalite Javorová alej

viac »

Dažďová kanalizácia

Budovanie dažďovej kanalizácie

viac »

Samostatná prístupová komunikácia do lokality

10-12/2010 - výstavba samostatnej prístupovej komunikácie

viac »

Rigol

Úprava rigola v súlade so stavebným povolením

viac »

Vydané stavebné povolenie VODA, KANALIZÁCIA

VODA a KANALIZÁCIA

viac »

ZSE- právoplatné stavebné povolenie

Nadobudlo právoplatnosť stavebné povolenie pre budovanie prípojok elektriny k jednotlivým pozemkom

viac »

Územné rozhodnutie

K lokalite "Obytná zóna Javorová alej" nadobudlo právoplatnosť dňa 25.8.2009 "Územné rozhodnutie".

viac »

Povolenie na zahájenie prác

V decembri 2009 vydala obec Chorvátsky Grob "povolenie na zahájenie prác" súvisiacich s realizovaním výstavby inžinierskych sietí v lokalite "Javorová alej".

viac »

Napojenie na kanalizáciu

8.01.2010 - Stanovisko obce Chorvátsky Grob na napojenie kanalizácie - "Javorová alej".

viac »

Prístupová komunikácia k obytnej zóne "Javorová alej"

Prístupová komunikácia k obytnej zóne "Javorová alej", Chorvátsky Grob-Čierna Voda, projekt stavby pre stavebné povolenie-žiadosť o stanovisko

viac »
«123»

Fotogaléria

 

Výhody:

+ detské ihrisko

+ ponuka interierových a kuchynských štúdií

+ možnosť využitia našich architektonických služieb

 
 
©2024 Javorová alej, všetky práva vyhradené