Čo je nové v Čiernej Vode?

Napojenie na kanalizáciu

"Obec Chorvátsky Grob na základe žiadosti o súhlas na napojenie kanalizácie zo dňa 18.12.2009 vo veci napojenia splaškovej kanalizácie z lokality "Čierna Voda-Javorová alej" na obecný kanalizačný zberač prechádzajúci cez parcely žiadateľa... oznamuje, že nemá námietok."

Číslo konania: ÚKaSP-2009/01256/DUT zo dňa 08.01.2010

... k nahliadnutiu v realitnej kancelári


« všetky novinky

Fotogaléria

 

Výhody:

+ detské ihrisko

+ ponuka interierových a kuchynských štúdií

+ možnosť využitia našich architektonických služieb

 
 
©2021 Javorová alej, všetky práva vyhradené