Čo je nové v Čiernej Vode?

Územné rozhodnutie

 

"Obecný úrad Chorvátsky Grob ako príslušný stavebný úrad..... vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby č. 15... s názvom "Obytná zóna Javorová ale, Chorvátsky Grob-Čierna Voda" na pozemku ...."

Číslo rozhodnutia:: ÚKaSP-37/2009-EDA-6 zo dňa 27.7.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť 25.8.2009 Toto rozhodnutie stanovuje  presné podmienky výstavby v lokalite "Javorová alej"   a je k nahliadnutiu priamo v realitnej kancelárii.


« všetky novinky

Fotogaléria

 

Výhody:

+ detské ihrisko

+ ponuka interierových a kuchynských štúdií

+ možnosť využitia našich architektonických služieb

 
 
©2021 Javorová alej, všetky práva vyhradené