Čo je nové v Čiernej Vode?

Výhodné ceny stavebných pozemkov

Od 7. 3. 2016 pozemok za 121 € za m2. CENA JE KONEČNÁ vrátane všetkých inžinierskych sietí

viac »

Skolaudované VŠETKY IS

Spoločnosť Dimburg úspešne skolaudovala križovatku - úpravu komunikácie na štátnej ceste III/5021 a príjazdovú komunikáciu do zóny Javorová alej. Týmto krokom sú všetky stavebné objekty v zóne ukončené a pripravené na používanie!

viac »

Realizácia križovatky na ceste III/5021

Spoločnosť Dimburg s.r.o. začala s posledným objektom zóny - Javorova Alej - napojenie na štátnu cestu III/5021

viac »

Skolaudované všetky prípojky sietí

Spoločnosť Dimburg s.r.o. úspešne skolaudovala VN prípojku, trafostanicu, areálové rozvody NN, verejné osvetlenie, prípojky NN. Týmto definitívne prechádzame do záverečnej fázy projektu betonáže ciest a pokládky chodníkov.

viac »

Skolaudované ďalšie siete

Spoločnosť Dimburg s.r.o. úspešne skolaudovala daždovú kanalizáciu, čerpacie stanice a pokračuje v realizácií posledných stavebných objektov - verejné osvetlenie a komunikácie.

viac »

Splašková kanalizácia ukončená

... príprava na kolaudačné konanie...

viac »

VODA

...realizujú sa prípojky na jednotlivé parcely...

viac »

PLYN - ukončený

... prípojky na jednotlivé parcely sú vybudované...

viac »

Dažďová kanalizácia - ukončená

... budovanie systému dažďovej kanalizácie je ukončené...

viac »

ELEKTRINA - august 2011

... v auguste sa začnú práce na budovanie elektrických prípojok ...

viac »
«123»

Fotogaléria

 

Výhody:

+ detské ihrisko

+ ponuka interierových a kuchynských štúdií

+ možnosť využitia našich architektonických služieb

 
 
©2024 Javorová alej, všetky práva vyhradené