Čo je nové v Čiernej Vode?

Povolenie na zahájenie prác

Na základe tohto "povolenia" je možné zahájiť prípravné práce pred vydaním stavebných povolení k jednotlivým prípojkám inžinierskych sietí.

Prípravné práce zahŕňajú: vytýčenie prístupovej komunikácie, odobratie ornice, príprava rigolov a ďalšie súvisiace činnosti.

...úplnené znenie "povolenia" k nahliadnutiu v realitnej kancelárii


« všetky novinky

Fotogaléria

 

Výhody:

+ detské ihrisko

+ ponuka interierových a kuchynských štúdií

+ možnosť využitia našich architektonických služieb

 
 
©2021 Javorová alej, všetky práva vyhradené