Inžinierske siete

Obytná zóna Javorová alej

Stavebný objekt Ukončené Skolaudované
Cesty
cesty, komunikácie a spevnené plochy
Vodovod
verejný vodovod

vodovodné prípojky

Splašková kanalizácia
verejná splašková kanalizácia

prípojky splaškovej kanalizácie

rekonštrukcia jestvujúcich čerpacích staníc

Dažďová kanalizácia
odvodnenie územia, odvedenie prívalových zrážok, zrážok, dažďová kanalizácia

Plyn
verejný STL plynovod

STL prípojky

Elektro
VN prípojka

trafostanica

areálové rozvody NN

verejné osvetlenie

prípojky NN

Optika / Telefón
Vonkajší rozvod TF

prípojky TF

 

Prístupová komunikácia k obytnej zóne Javorová alej

Stavebný objekt Ukončené Skolaudované
Úprava komunikácie na štátnej ceste III/5021 (križovatka)

Zonálna komunikácia – vetva A (príjazdová komunikácia do zóny Javorová Alej)

Dažďová kanalizácia

Verejné osvetlenie

Verejný vodovod

Ochrana plynovodu DN 80

Fotogaléria

Novinky

  • Výhodné ceny stavebných pozemkovviac»
  • Skolaudované VŠETKY ISviac»
  • Realizácia križovatky na ceste III/5021viac»
 
©2024 Javorová alej, všetky práva vyhradené