Čo je nové v Čiernej Vode?

infraštruktúra

Adresát:    Slovenský plynárenský priemysel Bratislava

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Pezinok

Krajský pamiatkový úrad Bratislava

Technická inšpekcia v SR Bratislava

 

 

"V prílohe predkladáme  projekt pre stavebné povolenie na "Obytnú zónu Javorová alej-infraštruktúra" v obci Chorvátsky Grob, miestna časť Čierna Voda. V riešenom území je v zmysle zmien a doplnkov č. 2/2007 ÚPN obce Chorvátsky Grob navrhnutá funkcia bývana s doplnkovou funkciou občianskej vybavenosti realizovaná formou malopodlažnej bytovej zástavby....

Predmetom predkladanej projektovej dokumentácie je vybudovanie komunikácií a inžinierskych sietí pre potreby navrhovanej obytnej zóny a ich napojenie na existujúci dopravný systém....."

 

....celé znenie žiadosti k nahliadnutiu v realitnej kancelárii

 

Žiadosti boli osobne podané dňa 19. 01.2010

 

 

 

 

 

 


« všetky novinky

Fotogaléria

 

Výhody:

+ detské ihrisko

+ ponuka interierových a kuchynských štúdií

+ možnosť využitia našich architektonických služieb

 
 
©2021 Javorová alej, všetky práva vyhradené