Prechádzky Šúrskou rezerváciou

Jurský Šúr je jednou z mála prírodných rezervácií, ktorá sa zachovala nielen po stránke prírodnej, alei i historickej a vedeckej.

Jadrom tejto skvostnej prírodnej rezervácie je jelšový les, ktorý svojou rozlohou patrí medzi najväčšie komplexy jelšového lesa v Európe. Súčasťou  rezervácie je aj riedky dubovo-brestový les nazývaný tiež  "Panónsky háj", v ktorom sa zachovala vzácna vegetácia.

Celé územie je vzácnym biotopom s množštvom zaujímavých živočíchov a rastlín.

Vedeli ste, že v ňom pri svojich prechádzkach môžete vidieť niektoré druhy obojživelníkov, plazov alebo ohrozených druhov vtákov?

Práve preto bolo toto územie vyhlásené za  "Prírodnú rezerváci Šúr" už v roku 1952. A že ochránárom prírody nie je osud Šúra ľahostajný, boli prijaté i ďalšie právne úpravy na jeho ochranu. Poslednou takou právnou úpravou je Vyhláška krajského úradu ŽP č. 1/2009 z 25. mája 2009, ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Šúr a jej ochranné pásmo.

Ak sa  teda vyberiete na prechádzku Šúrom, urobíte niečo dobré nielen  pre svoje zdravie, ale si aj  rozšírite  vedomosti z oblasti biológie.

Fotogaléria

Novinky

  • Výhodné ceny stavebných pozemkovviac»
  • Skolaudované VŠETKY ISviac»
  • Realizácia križovatky na ceste III/5021viac»
 

Výhody:

+ detské ihrisko

+ ponuka interierových a kuchynských štúdií

+ možnosť využitia našich architektonických služieb

 
 
©2024 Javorová alej, všetky práva vyhradené